10 år for Apotek 1 Gruppen

1. juli 2008 startet et samarbeid som skulle vise seg å bli langvarig. Vi i GDF kjøpte inn ny bil, ansatte ny sjåfør og startet opp med medisinrute fra Apotek 1 Gruppen sitt lager på Skårer og ute til kunder på Hamar, Brumunddal, Trysil, Lillehammer og hele Gudbrandsdalen. Det har nå gått 10 år, mange […]

GDF digitaliseres

Teknologien når nye høyder hvert år, tidene forandrer seg og alt digitaliseres i større grad. Kundemassene har blitt digitale og mer og mer av informasjonen og kommunikasjonen foregår digitalt. Vi i GDF er selvsagt for denne digitaliseringen og alt den drar med seg av løsninger og muligheter, men det krever en del av oss også. […]